Sturlason AS Polyfoto
Svein Abraham Sturlason(1906-1989) gikk i lære hos fotograf Ansgar Larsen i Tønsberg og tok svennebrev 7.4.1927. Arbeidet så i Oslo, bl.a. hos fotografene Eivind Enger, Rude og Sjøwall. 28 april 1934 tok han håndverksbrev. I 1934 overtok Sturlason driften av nyetablerte Polyfoto(etabl 20 oktober 1933) i Pilestredet, etter brødrene Treider Westen. Primært var det et fotostudio og laboratorium i Oslo sentrum, rettet mot private kunder. 1936 flyttet firmaet inn i Stortingsgaten 18 (Roald Amundsensgate 6 - ved Oslo Rådhus, i dag), og laboratoriet flyttet etter noen år til Tordenskjoldsgate 3. Rundt 1945 endret Polyfoto navn til Sturlason AS Polyfoto.
 
Svein A Sturlason etablerte også Sturlasons Pressebyrå AS i Morgenbladets gård i Lille Grensen 2. Etter overtagelsen av Myres Pressebyrå* på midten av 30-tallet ble dette en omfattende virksomhet.
 
Firmaet involverte seg tidlig i kulturlivet. Av de mest omfattende regelmessige oppdragene var dokumentering av teaterforestillinger. I perioden 1942-1980 fotograferte Sturlason AS Polyfoto ca 1600 forestillinger fra div. teatre i Oslo.
 
I tillegg til fotografvirksomhet etablerte Svein A Sturlason også produksjonsselskapet, Snorre Film, som  produserte bl.a. 3 spillefilmer; Bør Børson (1938), Englandsfarere (1946) og Sankt Hans Fest (1947). Snorre Film ble lagt ned rundt 1960.
 
Svein A Sturlason var stor aktør innen foto og film, og på slutten av 40-tallet var det nærmere 50 ansatte i selskapene. I pressebyrået, ble Rigmor Hansson Rodin(senere programdirektør i NRK) ansatt som daglig leder. Det var flere faste fotografer ved pressebyrået, derav Ragge Strand(senere reklamefotograf), Knut Skarland(senere VGs første fotograf) og Sverre Bergli(senere fotograf i NRK og regissør) som de mest kjente. I tillegg ble det benyttet frilansere. Avtaler ble gjort med billedbyråer og fotografer i utlandet bla. Sverige, Danmark, Tyskland, England og USA, som førte til at utenriksarkivet også ble en betydelig samling bilder.
 
2 generasjon Svein Sturlason (1941-) gikk i lære hos sin far, og etter studier ved London School of Polytechnic og praksis hos Kodak i England, overtok han all drift i 1972. Firmaet ble omorganisert ved å rette hovedfokus på den opprinnelige kjernevirksomheten; portrettfotografering. I 1976 ble pressebyråets arkiv flyttet fra Morgenbladets gård. Driften av pressebyrået ble lagt ned og innlemmet i Sturlason AS Polyfoto i 1979.
 
1983 flyttet laboratoriet fra Tordenskioldsgate til Skovveien 17 på Frogner. Her var det også et atelier, rammeverksted og varesalg av diverse fotoartikler.  Ny teknologi førte til plassbesparende utstyr, og etter 10 år ble denne virksomheten flyttet til hovedstudio i Roald Amundsensgt ved Rådhuset.
 
I 1996 fikk bedriften installert sin første digitale-fargelab, og etter dette har Sturlason hovedsakelig stått for all bildeproduksjon selv.
 
3 generasjon Espen Sturlason(1977-) begynte å jobbe som fast fotograf i 2001, etter 3 års bachelor studier ved Nothingham Trent University. Høsten 2009 overtok Espen Sturlason driften av Sturlason AS Polyfoto.
 
*Myres Pressebyrå
Olav Myre(1878-1954) startet Myres Pressebyrå i 1910.  Pressebyrået opparbeidet etter hvert et landsomfattende kontaktnett og leverte stoff særlig til hovedstadspressen, bl.a. i konkurranse med NTB. 1918 utvidet Olav Myre virksomheten til å omfatte annonse og reklameformidling, og firmaet fikk autorisasjon som reklamebyrå. Myre ledet byrået frem til 1935, da sønnen Odd Myre(1912-2005) overtok. I 1935 ble det ikke lenger tillatt å drive kombinert presse- og reklamebyrå; firmaet ble derfor delt og reklamevirksomheten omdøpt til Myres Reklamebyrå, pressebyrået ble solgt til Polyfoto.

Page Title