Privatarkivet
Dette arkivet inneholder negativer og digitale råfiler fra alle våre private og kommersielle oppdrag. Arkivet dateres tilbake til 1960. Noen av negativene/glassplatene er av eldre dato, men mesteparten av originalene fra tiden før 1960 er ikke lenger bevart. Alle fotografier fra oss er signert enten medSturlason eller Polyfoto(før 1945), og på baksiden av fotografiene er det påført arkivnummer. Med dette nummeret kan vi enkelt finne frem til originalene fra den aktuelle fotograferingen. Vi kan også foreta et manuelt søk, basert på årstall, men da påberegnes et gebyr på kr 180,-. Ved søk fra vårt digitale-arkiv påberegnes ingen ekstra kostnad.

Teaterarkivet
Består av negativer og glassplater
 fra ca 1600 forestillinger Sturlason AS Polyfoto fotograferte i perioden 1942-1980.  Anslagsvis er det 150.000-200.000 negativer/glassplater.  For en fullstendig oversikt over forestillingene vi har i arkivet, klikk HER.


Pressearkivet

Dette er arkivet etter Sturlason Pressebyrå. Arkivet har ligget urørt i perioden fra 1975 til 2010. Høsten 2010 begynte arbeidet med å flytte fotosamlingen til Riksarkivet. Foreløpige beregninger tilsier et antall på 500.000 fotografier. Det jobbes med å kartlegge materialet. På sikt vil dette arkivet bli publisert og søkbart på internett.
Fotografiene kan dateres fra tiden rundt 1905 (bl.a. fra kroningsreisen) frem til 1970. Sentrale begivenheter fra politikk, verdenskrigene, sport, kulturliv og hverdagslige begivenheter, fra inn- og utland er dokumentert. Mye tyder på at samlingen inneholder fotografier som nå ikke lenger er kjent eller som tidligere er upublisert.

Page Title
Page Title